เยอรมัน  
  Toolbase
  Anomarket
  Blacknetwork
  Crime
  Faceless
  Free-Hack
  Germania [Tor]
  High-Minded
  Kuketz-Blog
  Nydus
  Szenebox
  Thegoodlife
  Toolbase  
  Underground-Economy
แอลเบเนีย  
  Albania
ภาษาอาหรับ  
  Aljyyosh
  Linuxac
  Nullnoss
  Soqor
  Sqebd
  Vbspiders
อาเซอร์ไบจัน  
  Anti-Armenia
จีน  
  365exe
  52pojie
  Cctry
  Cnsec
  Ihonker
  Kafan
  Pediy
  Securitycn
สาธารณรัฐเช็ก  
  Soom
เดนมาร์ก  
  Shellsec
ดัตช์  
  Hackflag
  Sat4all
อังกฤษ  
  Cardforum
  0Day
  0x00sec
  1877
  Alboraaq
  Altcrab
  Altenens
  Antionline
  Ascarding
  Babiato
  Bestblackhatforum
  Bhcforums
  Bigbosscarding
  Blackbones
  Blackhatprotools
  Blackhatsem
  Blackhatworld
  Bpcforum
  Cardforum  
  Cardmine
  Cardsharing
  Crackcommunity
  Cracked.to
  Crackia
  Cracking
  Crackingdrift
  Crackingking
  Crackingsoul
  Crackingstation
  Crackingx
  Craxpro
  Crdclub
  Crdcrew
  Crdforum
  Crdmk
  Crdpro
  Crdweb
  Crdworld
  Cryptbb [Tor]
  Cstalking
  Cyberarsenal
  Cyberbreach
  Cybernulled
  Darkforums
  Darkpid
  Defendtheweb
  Deioncube
  Demonforums
  Died
  Discussionhub
  Dncforums
  Drdark
  Duforum
  Enclave
  Exetools
  Flipd
  Fssquad
  Ghostlyhaks
  Go4expert
  Golden Goose
  Hackertalk
  Hackforums
  Hackingfather
  Hak5
  Hashkiller
  Hbh
  Hellofhackers
  Hostingforums
  Hydraforums
  Indiehackers
  Infected-Zone
  Inforge
  Iosgods
  Landzdown
  Leadlab
  Leaked
  Leakedbb
  Leaks
  Leakzone
  Leet
  Leetbook
  Leetforums.cc
  Lolz
  Memoryhacking
  Mybroadband
  Mydigitallife
  Nethostingtalk
  Niflheim
  Nsaneforums
  Nullbay
  Nulled.ai
  Nulled.id
  Nulled.to
  Nulledbb
  Nulledblog
  Nulledteam
  Nullforums
  Nulloff
  Onehack
  Patched
  R4p3
  Redsecurity
  Reteam
  Rohitab
  Romhacking
  Shadowcarders
  Shieldforum
  Sinister
  Situstarget
  Soldierx
  Sydneymarket
  Techkings
  Texaschainsaw
  The Hub [Tor]
  Thejavasea
  Thevault
  Trainingcircle
  Tsrh
  Tuts4you
  Untangle
  Use-Ip
  Validmarket
  Verifiedcarder
  Wasm
  Webflop
  Wilderssecurity
  Wjunction
  Xreactor
  V3rmillion
  Cracked.sx
  Darkstash
  Lots
ฝรั่งเศส  
  Hack-Free
  Hackademics
  Instant-Hack
  Leakforum.fr
  Malekal
  N-Pn
  Red-Security
  Root-me
  Selkis
  Veryleaks
  Zenk-Security
จอร์เจีย  
กรีก  
ชาวอินโดนีเซีย  
  Xcode
  Indonesianbacktrack
ชาวมาเลเซีย  
  Dragonforce
เปอร์เซีย  
  Blackhackers
  Easypc
  Guardiran
  Iranhack
  Shabgard
  Tonel
โปแลนด์  
  Cebulka [Tor]
  Devilteam
  Hack
  Haker
  Nokiahacking
โปรตุเกส  
  Guiadohacker
  Zwame
  Caveiratech
โรมาเนีย  
  Leaks
  Rstforums
สเปน  
  Elhacker
  Hackxcrack
  Indetectables
  Level23hacktools
  Phpost
  Underc0de
ยูเครน  
  Replace
เวียตนาม  
  Ceh
  Ugworld